Home

Rental List / Najam

Contact Us / Kontakt

Segro d.o.o.
Home | Rental List | Contact us
Copyright © 2004 Segro d.o.o. All rights reserved.

To contact us: Kontakt:

Phone: 01 / 2456 360
Fax: 01 / 2456 366
Mob: 098 41 41 45
E-mail:office@segro.hr

Offices / Uredski Prostori
< Back / Nazad

Uredski prostori :
· Unutrašnji zidovi (s mogućim
svjetlosnim otvorima)
· Antistatička višeslojna linoleumska
podna obloga svjetlosmeđa
· Spušteni strop
- s rasvjetom
- ventilacijom
- dojavljivačima požara
· Utičnice
- razvod telefonskih priključaka u ured
· Fan-Coil za grijanje i klimatizaciju